Samsung Galaxy Note 20 และ Fold 2 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 5 สิงหาคม นี้

โดยข้อมูลหลุดของมือถือดังกล่าวเบื้องต้น Samsung Galaxy Note 20 จะมีขนาด 6.7 นิ้ว ส่วน Galaxy Note 20+ หรืออาจจะใช้ชื่อ Galaxy Note 20 Ultra เป็น 6.9 นิ้ว ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL