ADVANC เขย่าขวัญเน็ตบ้าน.!

ขณะที่ปัจจุบัน AIS มีจำนวนลูกค้าโทรศัพท์มือถือรวม 41.4 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็นลูกค้าระบบรายเดือน 10.2 ล้านราย และมีลูกค้าระบบเติมเงินอยู่ที่ 31.2 ล้านราย ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL