เล่นลม-ชมทุ่ง วัฒนธรรมฯตรังจับมือ วิสาหกิจฯผ้าทอนาหมื่นศรี จัดงานลาซัง-สู่ขวัญข้าวนาหมื่นศรี

... การทำขนมพื้นบ้านนาหมื่นศรีจากแป้งข้าวจ้าว สาธิตทำข้าวซ้อมมือ สาธิตการทอผ้าไหม กิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวทอผ้าในเฟรม การทำลูกลมมือถือจำลอง ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL