Google Cloud ออก ‘Network Connectivity Center’ จัดการการเชื่อมต่ออย่างยืดหยุ่น

google cloud Network Connectivity Center 600x412 1 - Google Cloud ออก ‘Network Connectivity Center’ จัดการการเชื่อมต่ออย่างยืดหยุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Google Cloud ได้ประกาศเครื่องมือสำหรับใช้บริหารจัดการการเชื่อมต่อระหว่าง Cloud ของตนกับการใช้งานขององค์กรที่ชื่อว่า ‘Network Connectivity Center’ ในวาระเดียวกันนี้ยังมีการยกระดับความสามารถของ Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google Cloud ด้วยเครดิต : Zdnet

Network Connectivity Center

แนวคิดของ Network Connectivity Center คือความพยามช่วยให้องค์กรสามารถจัดการการเชื่อมต่อได้อย่างเป็นสัดส่วน จึงช่วยให้ง่ายต่อการบริหารจัดการทั้ง On-premise, Branch หรือดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ต้ิงการวิ่งเข้ามาใช้งาน Google Cloud 

Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google Cloud

Cisco และ Google มีความร่วมมือกันในส่วนของโซลูชัน SD-WAN อยู่แล้ว อย่างไรก็ดีการเปิดตัวของ  Network Connectivity Center จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถบูรณาการโซลูชันของทั้งสองได้ดีขึ้นเช่น Service Directory บน Google Cloud และ SD-WAN

Source Link

Copied title and URL