เปิดตัว Gigamon Hawk – Visibility & Analytics Fabric สำหรับ Hybrid Cloud

gigamon logo 1 1 - เปิดตัว Gigamon Hawk – Visibility & Analytics Fabric สำหรับ Hybrid Cloud เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


Gigamon เปิดตัว Hawk ซึ่งเป็นโซลูชันทางด้าน Visibility & Analytics Fabric ตัวแรกในตลาด โดยชูจุดเด่นเรื่องการติดตามเหตุการณ์และวิเคราะห์ทราฟฟิกทั้งบนเครือข่ายภายใน Data Center และเชื่อมต่อกับระบบ Cloud รวมไปถึงข้อมูลที่รับส่งระหว่างกัน ยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ Hybrid Cloud ที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัล

รูปแบบการเชื่อมต่อที่เป็นแบบ Hybrid ในปัจจุบันยังมีช่องโหว่ด้าน Visibility

IT Operations ขององค์กรในปัจจุบันมุ่งสู่การเป็น Hybrid Cloud มากขึ้น ทั้งที่อยู่ในแผนขององค์กร หรือ ไม่ได้วางแผนที่จะไปยังรูปแบบ Hybrid Cloud ซึ่งผลสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิคในปี 2019 ระบุว่า 69% มีการใช้ Public Cloud และ Private Cloud อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอย่างน้อยในองค์กร และโมเดลการใช้ทั้งสองรูปแบบ Cloud นี้ก็มีแนวโน้มโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม การเร่งทำ Clou

Source Link

Copied title and URL