Xiaomi ส่งทีเซอร์เตรียมเปิดตัว Mi Mix มือถือเลนส์เหลวรุ่นแรกของโลก

ทั้งนี้ ลิควิด เลนส์ หรือที่ในภาษาไทยเรียกกันว่าเลนส์เหลว เป็นเทคโนโลยีที่มีมานานหลายปีแล้ว โดยในส่วนธุรกิจสมาร์ทโฟนเริ่มมีแนวคิดที่จะนำเลนส์เหลวมาใช้ในมือถือใน ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL