Palo Alto Networks เพิ่มความสามารถ AIOps ใหม่ใน Prisma SD-WAN 5.5

policy control event correlation prisma sdwan 5 5 - Palo Alto Networks เพิ่มความสามารถ AIOps ใหม่ใน Prisma SD-WAN 5.5 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Palo Alto Networks ได้ประกาศเพิ่มความสามารถใหม่ 3 รายการให้แก่ผลิตภัณฑ์ Prisma SD-WAN เวอร์ชัน 5.5บริษัทเชื่อว่าในอนาคต AIOps จะเข้ามาช่วยทีม IT เพื่อปฏิวัติการทำงานให้เป็นไปได้อย่างอัตโนมัติและง่ายขึ้นเช่น Anomaly Detection, Event Correlation และ Root Cause Analysis ซึ่งเพื่อตอบโจทย์นั้นวันนี้ทาง Palo Alto Networks ได้พัฒนาความสามารถใหม่ 3 รายการดังนี้

1.) Event Correlation and Analysis With Policy Control

ความสามารถใหม่คือผู้ใช้งานสามารถสร้าง Policy เพื่อควบคุมกลไกของ Event Correlation โดยประโยชน์คือในกรณีของการปิดระบบเพื่อซ่อมบำรุงบางอย่างก็สามารถทำ Policy เพื่อละเว้นการแจ้งเตือนไปได้ ทั้งนี้ฟังก์ชัน Event Correlation ออกมาตั้งแต่ปีก่อนโดยเริ่มต้นเพื่อช่วยลดการแจ้งเตือนในเหตุการเดียวกันให้น้อยลง

credit : Palo Alto Networks

2.) Improved Dashboard Views

เพิ่มให้สามา

Source Link

Copied title and URL