Samsung เผยการพัฒนา DDR5 Memory ขนาด 512GB

samsung logo 600x315 1 - Samsung เผยการพัฒนา DDR5 Memory ขนาด 512GB เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Samsung ได้ประกาศว่าตนมีการพัฒนา Memory รุ่นแรกในมาตรฐาน DDR5 ที่ออกมาเมื่อปีก่อนแล้ว

DDR5 เป็นมาตรฐานที่ถูกประกาศออกมาเมื่อกรกฏาคมปีก่อนโดย JEDEC ซึ่งล่าสุดทาง Samsung ได้มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่รองรับมาตรฐานนั้นแล้ว โดยมีขนาดถึง 512 GB และด้วยเทคโนโลยี high-k metal gate (HKMG) ทำให้ Samsung สามารถสร้าง Memory ที่มีอัตรารับส่งข้อมูลสูงถึง 7,200 Mbps มากกว่าใน DDR4 ถึง 2 เท่า ซึ่งภายในได้มีการวางชิป DRAM ขนาด 16GB ไว้ถึง 8 ชั้นใน โมดูล

นอกจากนี้ Memory แบบใหม่จะใช้พลังงานน้อยลงกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 13% ซึ่งด้วยความพิเศษที่กล่าวมา ทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการ Bandwidth สูงเช่น Supercomputing, AI/ML และ Data Analytics โดยพาร์ทเนอร์อย่าง Intel ก็ออกมาตอบรับเทคโนโลยีจาก Samsung แล้วใน Intel Xeon Scalable processors ในชื่อโค้ด ‘Sapphire Rapids’

ที่ม

Source Link

Copied title and URL