[Guest Post] มหาวิทยาลัย CMKL และ TCC Technology ผนึกกำลังขับเคลื่อน โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลแห่งชาติเชิงปัญญาประดิษฐ์ ด้วยเทคโนโลยีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์พลังสูง

cover2602 300x157 1 - [Guest Post] มหาวิทยาลัย CMKL และ TCC Technology ผนึกกำลังขับเคลื่อน โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลแห่งชาติเชิงปัญญาประดิษฐ์ ด้วยเทคโนโลยีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์พลังสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
มหาวิทยาลัย CMKL ร่วมกับ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับงานวิจัยแห่งชาติด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ที่ขับเคลื่อนด้วย โซลูชันซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ พลังการประมวลผลขั้นสูง เพื่อเติมขีดความสามารถให้กับแพลตฟอร์มข้อมูลแห่งชาติเชิงปัญญาประดิษฐ์
 
CMKL ที่สุดจากสองโลก
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (CMU) และสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) โดยซีเอ็มเคแอลได้มีการประยุกต์ใช้แนวทางปฎิบัติ ที่ทรงประสิทธิภาพจากคาร์เนกีเมลลอน ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อันดับต้นๆของโลกจากสหรัฐอเมริกา ผสานรวมกับศักยภาพของ KMITL ในฐานะมหาวิทยาลัย    ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรม
 
เหนือขีดจำกัด
“ด้วยค่านิยมหลัก &#

Source Link

Copied title and URL