Xiaomi กล่าวเป็นนัย ปัญหาขาดแคลนชิปอาจส่งผลให้ต้นทุนมือถือสูงขึ้น

ปัญหาขาดแคลนชิปในปัจจุบันยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง กระทบธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ วงการเกม ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL