ทหาร ฉก.ลาดหญ้า จับ 14 แรงงานเมียนมา หลังถูกนายหน้าชาติเดียวกันทิ้งกลางป่า

ตาบิวเซยัด ประเทศเมียนมา โดยก่อนหน้านี้แรงงานทั้งหมดได้ติดต่อนายหน้าที่อยู่ฝั่งประเทศเมียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ทราบชื่อนายหน้าคือ นายวี เป็นชาว จ.ละไม และได้ ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL