แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ Samsung อาจเป็นผู้ผลิตชิป Kirin รายต่อไป!

... ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตมือถือในจำนวนเท่าเดิมได้เนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนชิปที่มีอยู่ในมือ. จากการจำกัดการผลิตสมาร์ตโฟนเนื่องจากชิปเซ็ตมีไม่พอ ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL