ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกทะลุ 127 ล้านคน

... ทั้งนี้ใบรับรองการฉีดวัคซีนดังกล่าวจะอนุญาตให้แสดงผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกขณะขึ้นเครื่องบินและเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL