PR: Bolt เปิดตัว Bolt Ladies บริการใหม่เสริมความอุ่นใจผู้โดยสารหญิง ในกรุงเทพฯ

Bolt เปิดตัว Bolt Ladies บริการใหม่เสริมความอุ่นใจผู้โดยสารหญิง ในกรุงเทพฯ
 
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 7 เมษายน 2564: Bolt แพลตฟอร์มชั้นนำในการให้บริการเรียกรถ เปิดตัว Bolt Ladies บริการใหม่ล่าสุดที่ให้ผู้โดยสารหญิงสามารถกดเลือกรับบริการโดยสารกับคนขับที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นได้ เพื่อเสริมความสบายใจโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางคนเดียว
 
Bolt จะเชื่อมต่อข้อมูลการเรียกใช้บริการของผู้โดยสารหญิงที่เลือกใช้บริการเข้ากับระบบของคนขับผู้หญิงเท่านั้น โดยข้อมูลการเรียกใช้บริการจะไม่ปรากฎแจ้งบนระบบของคนขับชาย ซึ่งค่าบริการของ Bolt Ladies จะเท่ากันกับค่าบริการหลักของ Bolt โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
 
นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่ใช้บริการ Bolt ยังสามารถกดใช้ฟังก์ชั่น ‘Share my ETA’ ภายในแอปพลิเคชัน เพื่อแชร์รายละเอียดการเดินทางและระยะเวลาโดยประมาณที่ผู้โดยสารจะไปถึงจุดหมาย ให้กับเพื่อนหรือคนในครอบครัว

Source Link

Copied title and URL