Lenovo เปิดตัวมือถือเกมมิ่ง Legion Phone Duel 2 มาพร้อม 8 ปุ่มเหมือนจอยเกม, กล้องป๊อบอัพ

ตัวปุ่มประกอบด้วย ปุ่ม ultrasonic ตรงไหล่ของมือถือ 4 ปุ่ม อีก 2 ปุ่มที่หลังมือถือ และอีก 2 ปุ่มตรงหน้าจอ ตอบสนองต่อการสัมผัส 720Hz ด้านสเปกหลักๆ คือ. No ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL