รู้จัก 2 เทคโนโลยี Automation ที่ทุกองค์กรต้องมี: Hyperautomation และ AIOps

2 automate tech rpa ibm dzi feature image - รู้จัก 2 เทคโนโลยี Automation ที่ทุกองค์กรต้องมี: Hyperautomation และ AIOps เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
การทำ Automation ในกระบวนการทำงานขั้นต่างๆ ของธุรกิจนั้นถือเป็นเทรนด์หลักของปี 2021 ที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดให้น้อยลง และทำให้พนักงานมีเวลาไปทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือกับความผันผวนของธุรกิจที่ไม่มีใครคาดการณ์ได้

แน่นอนว่าเทคโนโลยีย่อมต้องเป็นหัวใจของทุกการทำ Automation และในบทความนี้เราก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 2 เทคโนโลยีสำคัญในการทำ Automation ภายในธุรกิจองค์กร ได้แก่ Hyperautomation ที่เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์กระบวนการทำงานและเปลี่ยนกระบวนการเหล่านั้นให้กลายเป็นอัตโนมัติมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง และ AIOps ที่ช่วยให้งานของผู้ดูแลระบบ IT เป็นไปได้แบบอัตโนมัตินั่นเองปรับกระบวนการการทำงานให้เป็นอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ด้วย Hyperautomation

ในการทำ Hyperautomation นั้น จะมีส่วนงานสำคัญที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ

Source Link

Copied title and URL