Microsoft เปิดให้ผู้ใช้งานช่วยเลือก “ฟอนต์ใหม่” ที่จะมาแทนที่ Calibri สำหรับค่าเริ่มต้น

... และเครื่องหมายวรรคตอนที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ข้อความที่ถูกพิมพ์ด้วยฟอนต์ชนิดนี้ยังคงอ่านได้ง่ายแม้อยู่บนหน้าจอของอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่นโทรศัพท์มือถือ; Bierstadt ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL