ถอดสาระสำคัญจากซีรีส์ Headspace Guide to Sleep EP.2 'ปรับพฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารก่อนเข้านอน'

... โดยเฉพาะการเล่นมือถือ iPad หรือแท็บเล็ตก่อนนอนนั้นจะทำให้การนอนไม่ปกติและมีปัญหา พร้อมกับแนะนำวิธีที่ชาญฉลาดที่จะช่วยให้ทุกคนปรับนิสัยการนอนให้ดีขึ้น.
Source: google

Source Link

Copied title and URL