Sony ประกาศจับมือ Discord เตรียมเชื่อมบริการ PlayStation Network เริ่มใช้งานจริงต้นปี 2022

... เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการติดสื่อสารระหว่างผู้เล่นทั้งบนคอนโซลและบนมือถือให้เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น โดยเชื่อมต่อเข้ากับบริการ PlayStation Network (PSN) ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL