QlikWorld Online 2021 – ฟังบรรยายจาก “Malcolm Gladwell” ผู้เขียนหนังสือขายดีของ The New Yorker ยาวนานถึง 28 สัปดาห์ [10-12 พ.ค. 2021]

qlikworld 04 - QlikWorld Online 2021 – ฟังบรรยายจาก “Malcolm Gladwell” ผู้เขียนหนังสือขายดีของ The New Yorker ยาวนานถึง 28 สัปดาห์ [10-12 พ.ค. 2021] เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Malcolm Gladwell เจ้าของผลงานขายดีของ The New Yorker ยาวนานถึง 28 สัปดาห์ และครองตำแหน่งหนังสือขายดีของ Business Week มากกว่า 2 ปี จากความช่างคิด ช่างสงสัย ช่างสังเกต ช่างตั้งคำถาม จนพาไปสู่การค้นหาคำตอบตามตรรกะของความเป็นเหตุเป็นผล จากความน่าจะเป็น และเป็นคำตอบที่มีการพิสูจน์ออกมาได้เป็นรับความน่าเชื่อถือ โดยอาศัยหลักการทำงานแบบงานวิชาการ ที่สามารถนำมาปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบได้จริง เขาจะมาแบ่งปันความสำคัญของการมองเห็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันและเหตุใดจึงสามารถช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากข้อมูลของคุณได้มากขึ้น
หัวข้อ: QlikWorld 2021 is online วันเวลา: วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564ช่องทางการบรรยาย: ON24 Webcastจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: ไม่จำกัด
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่Link : https://sites.ziftsolutions.com/qlik.ziftsolutions.com/8a99825b7921b0aa017921e8ba

Source Link

Copied title and URL