5 วิธีรับมือกับโซเชียล เมื่อพฤติกรรมผู้ใช้ถูกขาย แลกกำไรจากค่าโฆษณา


สถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโซเชียลในช่วงนี้ ทำให้ผมตัดสินใจย้อนกลับดูเนื้อหาในสารคดี social dilemma อีกครั้ง เพราะมีหลายโมเมนต์ที่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตดีขึ้น แต่ผลกระทบที่ตามมาก็เป็นเรื่องที่คนต้องรู้เท่าทัน


สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู social dilemma เป็นสารคดีเรื่องหนึ่งบน Netflix ที่สะท้อนถึงความกังวลของกลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำงานอยู่เบื้องหลังของโซเชียลยอดนิยมอย่าง facebook Google Youtube IG Twitter ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสร้างความกังวลเรื่องจริยธรรมที่ไม่ถูกพูดถึง ขณะที่ผู้ใช้เองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญ


ในขณะที่เครื่องมือต่างๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้นกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย เชื่อมต่อคนเข้าด้วยกัน แต่พวกมันกลับถูกใช้ในมุมที่คนไม่คาดคิด เทคโนโลยีหลายตัวที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อดึงให้คนใช้ชีวิตอยู่บนเพลตฟอร์มให้นานที่สุด ด้วยกลไกกระตุ้นให้เ

Source Link

Copied title and URL