Michael Dell ถือครองหุ้น VMware ถึง 41% หลังประกาศแยกกิจการออกไป

ttt handshake in cityscapte Rawpixel.com  600x312 1 - Michael Dell ถือครองหุ้น VMware ถึง 41% หลังประกาศแยกกิจการออกไป เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
หลัง Dell Technologies ได้มีการประกาศขายหุ้น VMware ที่ถืออยู่ไปกว่า 81% แต่ Michael Dell ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Dell ยังเป็นเจ้าของ VMware ในสัดส่วนกว่า 41%Credit: Rawpixel.com/ShutterStock

ติดตามข่าวการแยกกิจการของ Dell Technologies ได้ที่ https://www.techtalkthai.com/dell-technologies-will-spin-off-vmware-by-this-year/ 

ประเด็นหลังจากการประกาศแยกขาดกิจการที่ทำให้เกิดผลบวกต่อนักลงทุน ซึ่งเมื่อตามโครงสร้างสัดส่วนความเป็นเจ้าของใน VMware หลังจากนี้พบว่า Michael Dell ยังคงมีสิทธิ์ในหุ้นของ VMware กว่า 41% และพาร์ทเนอร์บริษัทด้านการลงทุนอย่าง Silver Lake จะมีหุ้นอีก 11% ซึ่งรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ในเรื่องผลประโยชน์จากดีลนี้ ผู้ถือหุ้นของ Dell Technologies จะได้รับส่วนแบ่ง 0.44 หุ้นของ VMware ตามที่ Dell Technologies ครอบครองไว้ ในส่วนของ VMware เองจะต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของ

Source Link

Copied title and URL