Dell ขายกิจการ Boomi Software มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

cover dell 1 600x314 1 - Dell ขายกิจการ Boomi Software มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Dell Technologies Inc. ประกาศขาย Boomi Software ให้กับ Francisco Partners และ TPG Capital เป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

การขายกิจการในครั้งนี้อยู่ในแผนปรับทิศทางธุรกิจของ Dell ที่ต้องการจะโฟกัสในส่วนของธุรกิจหลักที่เป็น Infrastructure และ PC ของตนเองมากขึ้น โดยจะนำเงินและทรัพยากรต่างๆที่ได้จากการขายธุรกิจมาลงทุนในธุรกิจหลัก ซึ่งก่อนหน้านี้ Dell ได้ขายธุรกิจ RSA cybersecrity และ Quest ออกไปก่อนแล้ว
Boomi Software เป็นระบบ Integration Platform as a Service (iPaaS) ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบภายในต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลลงไปได้มาก ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 15,000 รายทั่วโลก ซึ่ง Dell ได้เข้าซื้อกิจการ Boomi Software เมื่อห้าปีก่อน ขณะที่มีการระดมทุนไปแค่ 5 ล้านเหรียญเท่านั้น
สำหรับผู้ที่เข้ามาซื้อกิจการคือ Francisco Partners และ TPG Capital

Source Link

Copied title and URL