ข้อพิพาทในการจัดอันดับเครดิตอาจทำให้ฉันต้องต่ออายุการจำนอง | การกู้ยืมและหนี้

... สามารถทำลายโอกาสในการจำนองสัญญาโทรศัพท์มือถือการเช่าซื้อหรือสินเชื่อในรูปแบบใด ๆ ดังนั้นทั้งสอง บริษัท ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนทันทีที่ระบุความผิดพลาด ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL