“โควิด-19” กับคำถามพบบ่อย การติดต่อ อันตราย และวิธีป้องกัน

... โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสตางค์ ธนบัตร โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หรือสิ่งของอื่นๆ แล้วมีเชื้อไวรัสติดมาที่มือด้วยทำให้มีโอกาสเข้าไปในช่องปาก ตา หรือจมูกได้ ซึ่งจะทำให้ติดเชื้อ ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL