ก้อนผมกับตะปู

... ในยุคสมัยที่โทรศัพท์มือถือยังแพง และเพจเจอร์ยังได้รับความนิยม โทรศัพท์สาธารณะปรากฏให้เห็นบ่อยมากและยังไม่รู้จักการสูญพันธุ์ ในยามที่ร้านเหล้าเปิดได้ยันเช้า ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL