'เซเว่นฯ' ประกาศพร้อม! รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 3314 สาขาทั่วกทม.

โดยเตรียมบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือ สะดวกปลอดภัย "คนไทยไม่ทิ้งกัน". ตามที่กรุงเทพมหานคร และหอการค้าไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขยายช่องทางกระจาย ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL