Jim Whitehurst ผู้บริหารระดับสูงของ IBM ก้าวลงจากตำแหน่ง

Jim Whitehurst ผู้บริหารระดับสูงของ IBM ซึ่งเป็นอดีต CEO ของ Red Hat ประกาศก้าวลงจากตำแหน่ง

Jim Whitehurst เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ IBM เมื่อปี 2019 หลังจากที่ IBM ประกาศเข้าซื้อกิจการ Red Hat เป็นมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านบาท ก่อนหน้านี้ Whitehurst ได้ดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของ Red Hat มามากกว่า 12 ปี โดยหลังจากนั้นเขาได้รับตำแหน่งเป็น President ที่ IBM จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายในการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานของ Red Hat ให้เข้ากับ IBM
ล่าสุด Whitehurst ได้ก้าวลงจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อย โดยเป็นไปตามนโยบายการสลับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ IBM อยู่แล้ว โดย Whitehurst จะยังคงรับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาให้กับ Arvind Krishna ซึ่งเป็น CEO ของ IBM อย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ IBM ได้ปรับลดลง 4.8% จากข่าวนี้ เนื่องจากความกังวลว่าวัฒนธรรมองค์กรของ Red Hat เดิมอาจจะหายไป
ที่มา: https://siliconangle.com/2021/

Source Link

Copied title and URL