แหล่งข่าวปูดรัฐบาลทหารพม่าสั่งห้ามผู้บริหารค่ายมือถือออกนอกประเทศ กดดันให้ติดตั้งสปายแวร์สอดแนมผู้ใช้งาน

แหล่งข่าวปูดรัฐบาลทหารพม่าสั่งห้ามผู้บริหารค่ายมือถือออกนอกประเทศ กดดันให้ติดตั้งสปายแวร์สอดแนมผู้ใช้งาน. เผยแพร่: 5 ก.ค. 2564 15:03 ปรับปรุง: 5 ก.ค.
Source: google

Source Link

Copied title and URL