ส่องเว็บไซต์ดูว่าพื้นที่คุณอยู่เสี่ยงจากจากเหตุการณ์ไฟไหม้ซอยกิ่งแก้ว หรือไม่

... เมื่อคุณเข้าไปแล้วตัว Browser จะขอใช้พิกัดไม่ว่าจะเป็นมือถือ(จับจากระบบการจับคลื่นสัญญาณ หรือระบบบอกพิกัด GPS) หรือ Notebook (จับจากสัญญาณ Internet ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL