เช็คระยะพื้นที่อพยพจากเหตุโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ ผ่านเว็บไซต์ Longdo Map

ตอนนี้สามารถเข้าไปดูรัศมีของพื้นที่อพยพจากเหตุโรงงานไฟไหม้กิ่งแก้วกันได้ผ่านเว็บไซต์นี้เลย mapdemo.longdo.com/fire-soi-king-kaew ทั้งมือถือและ PC โดยจะต้อง ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL