เช็ครัศมี 'โรงงานกิ่งแก้ว' เราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแค่ไหน จากตำแหน่ง 'โรงงานระเบิด' ?

จากนั้นเราสามารถขยายภาพแผนที่รอบๆ วงรัศมีดูได้ว่า ที่อยู่อาศัย ที่ทำงานของเรา หรือสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้อยู่ในพิกัดเสี่ยงหรือไม่ ตามตัวอย่างภาพการใช้งานผ่านมือถือ ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL