ชื่นชมหนุ่ม ป.6 ใช้พรสวรรค์บวกไอเดียประดิษฐ์หุ่นยนต์ขาย

... จึงมีแนวคิดที่จะยึดอาชีพช่างเชื่อม ประจวบเหมาะกับในช่วงนั้น คนเริ่มนิยมใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์ขายที่วางโทรศัพท์มือถือตามโลกโซเชียล ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL