ตัวเลือก ชาร์จไฟ อีวี CHOSEN เปิดตัว 4 โมเดลธุรกิจ

... Road to Zero ภายในปี 2040 ทำให้เกิดวิถีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ EV สามารถเติมพลังงานได้ทุกที่ตามที่ต้องการเหมือนการชาร์จโทรศัพท์มือถือ”.
Source: google

Source Link

Copied title and URL