[Guest Post] 3 พันธมิตรร่วมพลิกโฉมเกษตรชุมชนสู่ Smart Farming เกษตรอัจฉริยะไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (THINGS ON NET CO., LTD.) ผู้นำด้านบริการโซลูชันไอโอทีครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลก ร่วมกับ บริษัท พี.ที.เอ็น.อินโนเวชั่น จำกัด และสหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด ผสานความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ดึงโซลูชันไอโอทีครบวงจรผ่านอุปกรณ์ไฮเทคและโครงข่ายสัญญาณ มาขับเคลื่อนเกษตรชุมชนอัจฉริยะ (Smart Farming) ต่อยอดฟาร์มเห็ดไทยสู่ครัวโลก
ดร.เจมส์  ลิ้มรพีพงษ์ ประธานคณะกรรมการ สหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์ฯ เปิดดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาหนึ่งปีกว่า ปัจจุบันมีสมาชิก 45 คน ในจำนวนนี้ประกอบธุรกิจฟาร์มเห็ดนางฟ้า นางฟ้าภูฐาน นางนวลชมพู และนางรมทอง เป็นอาชีพหลักรวม 10 ครัวเรือน ในระยะแรกกลุ่มเกษตรกรใช้วิธีเพาะเลี้ยงเห็ดแบบโรงเรือนทั่วไปใช้วัสดุไม้เหลือใช้หรือต้นไม้เสาเข็มนำมาทำโรงเรือน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและ

Source Link

Copied title and URL