กทม. เผยสถิติป่วยโควิด 1-30 มิ.ย. กลุ่มคนทำงานก่อสร้าง-โรงงาน สูงสุด

... รวมทั้งทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่จะใช้งาน และสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL