ไปทำงานให้รอด ในวิกฤตโควิด19 เตียงไม่พอ วัคซีนก็ช้า แต่หัวหน้าก็ยังไม่WFH

ปัจจัยที่ 6 นอกจากมือถือ คือ หน้ากากอนามัย สิ่งสำคัญคือ การสวมตลอดเวลาและสวมให้ถูกต้อง สวมหน้ากากอนามัย; ล้างแอลกอฮอล์ที่มือให้เป็นนิสัย ทำทุกครั้งหลังจับจุดจับ ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL