นักพัฒนาชาวเบลเยียมใช้ AI ในการตรวจจับการเล่นมือถือระหว่างการประชุมสภา

ท่านนั้นพร้อมทั้งแท็กและเตือนให้เจ้าตัวเลิกเล่นมือถืออีกด้วย. Dries Depoorter ยังได้อธิบายการทำงานว่าโปรแกรมนี้ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL