ข่าวปลอม! ร้านสะดวกซื้อชื่อดัง สุ่มแจกโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้า จำนวน 100 คน

กรณีส่งต่อข้อความชวนเชื่อที่ระบุว่าร้านสะดวกซื้อชื่อดัง สุ่มเลือกผู้โชคดี จำนวน 100 ท่าน เพื่อรับรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือนั้น ทางบริษัทต้นสังกัด ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL