“อ.นิติกฤตย์” เผยพลังตัวเลข ที่ทำให้สมองดี เรียนเก่ง เป็นอัจฉริยะ

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมเก็บข้อมูลมานานแล้ว ในเบอร์มือถือเมื่อมี 15 หรือ 51 ติดกัน ในตำแหน่งใดก็ตามของ 7 ตัวท้าย มักจะเจอในคนที่ทำอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL