เชื่อหรือไม่ว่า การ "เปิดไฟนอน" ขัดขวางเมลาโทนิน เสี่ยงเกิดโรค

... โทรศัพท์มือถือ ก่อนนอน 1 ชั่วโมง เพราะเป็นการกระตุ้นการตื่นตัวและเป็นการรบกวนการหลั่งสารเมลาโทนิน. ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดไฟนอน ควรเปิดเป็น Night ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL