Sophos เข้าซื้อกิจการ Capsule8 เสริมแกร่งความสามารถด้าน Linux Security

เพื่อตอบโจทย์เรื่องภัยคุกคามในกลุ่ม Linux OS วันนี้เองทาง Sophos จึงได้เข้าซื้อกิจการ Capsule8 

Capsule8 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Runtime Visibility และ Detection & Response ในเซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Container ไม่ว่าจะบน On-premise หรือคลาวด์ โดย Sophos เองมองเห็นการเติบโตในตลาดนี้ พร้อมกับภัยคุกคามที่ถูกออกแบบมาสำหรับ Linux มากขึ้น จึงได้ตัดสินเข้าซื้อกิจการและหลังจากนี้จะเร่งควบรวมเทคโนโลยีใหม่เข้ากับผลิตภัณฑ์ของตนให้สามารถตอบโจทย์ตลาดได้

ที่มา : https://news.sophos.com/en-us/2021/07/07/sophos-acquires-capsule8/ และ https://www.securityweek.com/sophos-acquires-capsule8-beef-linux-protection
Source: techtalkthai

Source Link

Copied title and URL