Telenor ถอนตัวจากพม่า เตรียมขายหุ้นธุรกิจมือถือให้ M1 Group ระบุเพื่อความปลอดภัย

Telenor เตรียมขายหุ้นธุรกิจมือถือทั้งหมดในประเทศพม่า (Telenor Myanmar) ให้ M1 Group บริษัทสัญชาติเลบานอน ในราคา 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ. Telenor ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL