สหรัฐฯ เตรียมร่างกฎหมาย “Right-to-Repair” เปิดให้ผู้บริโภคนำสินค้าไอทีไปซ่อมที่อื่นได้โดยประกันไม่ขาด

... มิเช่นนั้นการรับประกันจะถือเป็นอันสิ้นสุดทันที ... คาดว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบคือบรรดาผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ รวมถึงผู้รับเหมาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ.
Source: google

Source Link

Copied title and URL