OnePlus 9 บีบซีพียูเมื่อใช้งานบางแอป บริษัทระบุเพื่อช่วยประหยัดแบต

แม้การปรับลดประสิทธิภาพเครื่องนี้อาจไม่กระทบการใช้งานทั่วไปจนถึงขนาดรู้สึกได้ นอกจากจะวางเทียบกับมือถือรุ่นอื่นที่ใช้ชิป Snapdragon 888 เหมือนกัน ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL