สรุปงานสัมมนาออนไลน์ “Zero Trust with NSX Firewall and Advanced Threat Prevention”

Zero Trust เป็นคำที่เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี Zero Trust เป็นคอนเซปต์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียว แต่ต้องมีการบูรณาการในทุกๆจุดของการใช้งาน สำหรับ VMware เองได้จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ NSX ที่สามารถตอบโจทย์การทำ Zero Trust ขององค์กรได้ในหลายๆส่วน‘Trust Nothing, Verify Everything’ — ใจความสำคัญของ Zero Trust ก็คือการไม่ให้ความไว้วางใจหรือเชื่อในสิ่งใด ซึ่งทุกการเข้าใช้งานจะต้องถูกตรวจสอบทั้งหมด อย่างไรก็ดีในยุคปัจจุบัน Attack Landscape ขององค์กรได้เปลี่ยนไปมาก ด้วยสาเหตุเพราะวิถีการทำงานแบบใหม่ (Work Anywhere) ที่ต้องเปิดให้มีการเข้าใช้งานจากทางไกล ซึ่งต้องเจอกับอุปกรณ์แปลกใหม่ เช่น IoT หรืออุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงาน ดังนั้นจึงสร้างความท้าทายให้แก่องค์กรที่ต้องการทำ Zero Tr

Source Link

Copied title and URL