สรุปงานสัมมนา The Upside of of Multi-cloud : Building the Future of IT Enterprise

นโยบาย Cloud-first ของหลายองค์กรยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง อย่างไรก็ดีในเวลาหลายปีที่ผ่านมา ความต้องการนั้นได้ตกตะกอนกลายเป็น Multi-Cloud มากขึ้น ด้วยเหตุผลทางด้านความยืนหยุ่น ค่าใช้จ่าย สเถียรภาพในการให้บริการ ด้วยเหตุนี้เอง VMware จึงได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “The Upside of Multi-cloud: Building the Future of IT Enterprise” เพื่อให้ความรู้ว่าโซลูชันของ VMware จะสามารถช่วยให้องค์กรก้าวข้ามความท้าทายที่จะเกิดขึ้น และตอบโจทย์ขององค์กรได้อย่างไร

ความท้าทายของการขึ้นคลาวด์

1.) Skill – แต่ละผู้ให้บริการคลาวด์มีเครื่องมือในการบริหารจัดการของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ยิ่งองค์กรใช้ผู้ให้บริการรายต่างมาก ทีมงานก็ยิ่งต้องศึกษาเครื่องมือมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการขาดทักษะ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการให้บริการทางธุรกิจ

2.) Se

Source Link

Copied title and URL