Sony ประกาศราคา Xperia 1 III และ Xperia 5 III ในไต้หวัน เริ่มต้นประมาณ 34790 บาท

ราคามือถือ Sony จากฝั่งไต้หวันนั้นค่อนข้างน่าสนใจ เพราะเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ชาวอารยธรรมว่า มีความใกล้เคียงกับไทยมากที่สุด ซึ่งคราวนี้ได้มีการประกาศพร้อมกันทั้งรุ่น ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL