แจ้งด่วน! แพทย์ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด ลงทะเบียนฉีด 'ซิโนฟาร์ม' ฟรี

และเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะส่งข้อความถึงท่าน แจ้งวัน-เวลานัดหมายเข้ามารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL