ขาขึ้น “โซเชียลคอมเมิร์ซ” ช้อปไลน์ผุดฟีเจอร์ใหม่

... ของใช้ส่วนบุคคล 16% และโทรศัพท์มือถือ 8% โดยเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในไทยจะมียอดออร์เดอร์สูงสุดในวันจันทร์. หากดูจากช่วงเวลาระหว่างวันจะสูงสุดในช่วง 20.00 น.
Source: google

Source Link

Copied title and URL